Kraan- en grondwerken

 • Bouwrijp maken van terreinen
 • Graven van funderingsputten, kelders, vijvers, …
 • Leveren en plaatsen van sceptische putten, regenwaterputten, buizen, ….
 • Aanleg rioleringen
 • Uitgraven van bv. zwembaden, …
 • Aanleggen van grasperken, taluds, opritten, parkings,….
 • Nivilleren van terreinen
 • enz….

Voor een vrijblijvende offerte of informatie kunt u ons steeds contacteren.

 • VEVA bvba - grondwerken
 • VEVA bvba - grondwerken
 • VEVA bvba - grondwerken
 • VEVA bvba - grondwerken
 • VEVA bvba - grondwerken
 • VEVA bvba - grondwerken
 • VEVA bvba - grondwerken
 • VEVA bvba - grondwerken
 • VEVA bvba - grondwerken